Segling Steg 2

Förkunskaper:
Steg 1 alt. Mots.
Kursavgift:
4 500:-
Kursmaterial:
Ingår (matkostnad tillkommer)
Omfattning:
32 tim
Kurstider:
4dgr, mån-tor, kl.9-17 alt 4dgr, lör-sön +lör-sön, kl.9-17
Antal deltagare:
3-5

För steg två är det bra om du seglat en del, följt med som gast och deltagit i manövrerandet av båten så att grunderna i båthanteringen är bekant eller så har du tidigare gått en kurs motsvarande segelkurs steg ett.

Vi arbetar praktiskt och övar på de olika momenten först och går sedan igenom det vi gjort och belyser varför vi gör som vi gör i teorin.

Kursen går igenom följande moment:
Benämningar och funktioner på förekommande delar och utrustning på en modern segelbåt inklusive säkerhetsutrustning - Materielvård, kontroll av roderinfästningar, skrovgenomföringar, stående och löpande rigg - Seglingsteori och seglingstrimning med användning av akterliksträckare, telltails, cunningham och kick samt placering av skotpunkter - Kryss-, slag- och gippteknik - Revning av storsegel och försegelbyte under gång -Manövrering i område med begränsat manöverutrymme - Tilläggning i gäst- och naturhamn -
Väjningsregler teori och praktik - Sjömanskap såsom sjöstuvning och surrning, hantering av säkerhetsutrustning, jolle m.m - Olika förtöjningsmetoder, ankring och losskastning - 
"Man-över-bord" - träning, inklusive upptagning av tyngre flytande föremål - 
 Läsa lokalt väder såsom bymoln och därmed sammanhängande lokala vindar, frontpassager, vägval i dimma m.m. Prognosvärdering; tidsaspekten – tillförlitlighet - "land - sjö - skärgårdshavet" – förhållandet - System för att komma ihåg väderprognos.


Det förutsätts att du som kursdeltagarna kan simma minst 200 meter.

Efter avslutad kurs förväntas deltagaren kunna hantera en mindre segelbåt inomskärs i skiftande väderförhållanden självständigt.

Kursen avslutas med en frivillig examination för en auktoriserad provförättare från Nämnden för båtliv (NFB), avgift 250 kr.

Seglarakademins utbildningar ges i enligenhet med NFB:s anvisningar och ger dig ett formellt intyg för din kompetens inskrivet i NFB:s intygsbok vid avklarat prov. Avklarat prov för seglarintyg 2 visar att du har grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper för att framföra en fritidsbåt inomskärs och i kustnära vatten under skiftande förhållanden.

För ytterligare information se : NFB:s hemsida

Kurstillfällen

Plats/Datum:
Lediga platser:
Ant. pers:

Stockholm

Inga tillgängliga kurser för tillfället.

Göteborg

Inga tillgängliga kurser för tillfället.

Malmö

Inga tillgängliga kurser för tillfället.