Kustskepparintyg

Förkunskaper:
Förarintyg
Kursavgift:
3 250:-
Kursmaterial:
650 kr (tillkommer)
Omfattning:
17,5 tim
Kurstider:
En kväll/vecka x7 kl.18:30-21
Antal deltagare:
8-18

För att få ta ett Kustskepparintyg måste du först ha tagit Förarintyget. Kustskepparintyget behöver du när du skall iväg längre sträckor över öppet hav och behöver kunna beräkna kurs, avdrift och strömt vatten för att komma fram rätt. Om du har skaffat ett skepp (12 x 4 meter, båda måtten uppfyllda) är Kustskepparintyget också ett krav för att få framföra fartyget.

Före prövningen skall du - under kalenderåret fyllt minst femton år - innehaft Förarintyg i minst en månad - ha praktisk erfarenhet av framförande av fritidsbåt som du visar intyg på.

För kustskepparen ingår momenten:
De internationella sjövägsreglerna - Sjötrafik förordningen (sfs 1986:300) - Sjötrafikkungörelsen (sjöfs 94:21) -Sjölagen (sfs 1891 : 35 s1) - Fartygssäkerhetslagen (sfs 1988:49) - Sjömanslagen –Skeppshandlingar - Publikationer för sjöfart - Sjökortet – Utmärkningssystemet - Fyrbelysningssystemet - Tullbestämmelser – Kompassens vård,funktion och handhavande - Övriga nautiska hjälpmedel - Praktiskt sjökortsarbete - metoder för navigering i kustfarvatten och öppet hav -väder och vind – radiokommunikation - säkerhet – sjukvård- sjömanskap – miljö.

Kursen avslutas med en examination för en auktoriserad provförättare från Nämnden för båtliv (NFB), Avgift 350 kr.

I samband med kursen ges du möjlighet att boka in dig för en separat båtpraktik (mörkernavigation) där du får öva dina nya kunskaper till sjöss. Båtpraktiken är frivillig, omfattar fyra timmar och erbjuds till en kostnad av 495 kr.

Seglarakademins utbildningar ges i enligenhet med NFB:s anvisningar och ger dig ett formellt intyg för din kompetens inskrivet i NFB:s intygsbok vid avklarat prov. Avklarat prov för förarintyg visar att du har grundläggande teoretiska kunskaper att framföra ett fritidsskepp utomskärs och till havs.

För ytterligare information se : www.nfb.a.se/ Kustskeppare

Kurstillfällen

Plats/Datum:
Lediga platser:
Ant. pers:

Stockholm

Inga tillgängliga kurser för tillfället.

Göteborg

Inga tillgängliga kurser för tillfället.

Malmö

Inga tillgängliga kurser för tillfället.